Защо направихме „Какво четем?“

Д-р Илия Вълков

Вестниците не са това, което бяха, и никога няма да бъдат. Първопроходниците на журналистиката, за които се казва, че мерят „секундите на историята“ и с еднаква тежест могат да пребият с един удар и муха, и министър, са в тревожно развитие в застой. Общата картина показва, че доверието в медиите като цяло е в упадък. Има ли обаче този процес обратна тяга?

 

През последните няколко години в България бяха положени поредица усилия да се разбере кой е реалният собственик на всяка отделна медия. Законодателни изменения, които се обсъждат в крачка, предлагат частични решения в тази посока и донякъде тези процеси доведоха до осветляване на собствеността. В същото време те не дават пълен отговор на въпроса как и кой контролира съдържанието на медиите.

 

Това е основният мотив на Асоциацията на европейските журналисти-България, да предприеме отговорното проучване в тази посока. Използваме интердисциплинарен метод – анализ на финансовите потоци, на рекламния пазар, на съдържанието, използваме отворени бази данни, проследяваме имат ли и към кого задължения издателите, получават ли външно финансиране.

 

За да потърсим взаимните влияния между факторите, които определят съдържанието на медиите – дали това, което влиза в медийната фуния като финансов и друг ресурс, има връзка с това, което излиза от нея – публикациите? Решихме да насочим първите си усилия към обществено-политическите вестници в България като флагмани на свободното слово.

 

 

След проведено национално представително изследване, извършено по поръчка на АЕЖ-България, от социологическа агенция „Маркет линкс“, изведохме 10-те най-влиятелни хартиени издания, които все още се продават на вестникарския пазар. Проучването показа и доколко вестниците са „огледало“ на своите читатели, дали отговарят на техните очаквания и вълнения и каква е тяхната идеална представа за пресата.

 

Потърсихме гледната точка и главните редактори, чиито вестниците изследваме. С някои от тях проведохме срещи, други отказаха категорично, а трети не намериха време. Изпратихме на всички въпроси за това, как те виждат проблемите на вестникарския пазар. От десетимата отговори само един.  

 

Това е изследването на вестникарския пазар, което направи екипът на АЕЖ-България. А целта на това усилие, макар и по детски наивна, е чрез повече публичност да започне трудният процес на връщане на доверието към българските медии. И колкото повече знаем за тях, толкова повече ще знаем на кого да вярваме и да помагаме. На специално създадената страница printmediareport.bg може да се прочете как извършихме проучването (методологията), основните изводи, анализите и профилите на всяко от 10-те обществено-политически издания и медийни групи у нас. Защото докладът „Какво четем“ търси отговори, а не дава „решена“ кръстословица.